Resolución do 14 de de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se recoñece a escola Náutica Golfiño Sociedade Civil como escola de navegación de lecer e, segundo o artigo 7 da citada orde, terá a consideración de centro colaborador da Administración nos temas que lle son propios.

Nº de rexistro: XGEN047

Enal Basica Golfiño Sociedad Civil

ELIGE LA TITULACIÓN QUE MÁS SE ADAPTE A TUS NECESIDADES:

  1. Cursos OnLine
  2. Licencia de Navegación (Titulín)
  3. Convalidación “Titulín” a Licencia de Navegación
  4. Patrón de navegación básica – PNB
  5. Patrón de embarcación de recreo – PER
  6. PER Ampliado
  7. Patrón de Yate
  8. Capitán de Yate